Európában a reneszánsz óta számít, hogy ki kibe szerelmes. Előtte a családok egyezségétől, a helyi közösségen belül elfoglalt helytől, a várható anyagi előnyöktől függött a házasságkötés (például hogy ki művelje a földet, és a birtok hogyan gyarapodjék, ki képes egy bizonyos mesterséget folytatni).…

Milyen nemű Isten?

Címkék: genetika Jézus Isten

2016.08.19. 20:52

Nem vagyok vallásos, és emiatt a Biblia tanulmányozása során folyton olyan ellentmondásokba ütközöm, amelyeken csak a hit tudna átsegíteni. Legutóbb Jézus ember-voltán gondolkodtam el. Ahhoz, hogy Jézus egészséges emberként megszülethessen, a fogamzás során szükség volt egy férfi kromoszómára,…

Miközben az Ószövetség minden története az egyetlen, mindenható Istent igazolja, közben azt is pontosan leírja, hogy hogyan születnek az istenek. Az emberi közösségeknek van szükségük istenre, és nem az istennek az emberre. Vegyük azt a jelenetet, amikor Mózes felmegy a Sinai hegyre. Isten várja…

(Bírák könyve, 16.1-21.) A bibliai idők szerelmi életébe enged érdekes bepillantást Sámson története. Sámson húsz esztendeig bíráskodott a zsidók fölött. Egyszer elment Gázába, és betért egy parázna asszonyhoz. A helybeliek mindenáron meg akarták ölni, de nem sikerült. Sámson úgy távozott, hogy még…

Az én alkotmányvázlatom

Címkék: alkotmány

2016.08.13. 17:26

Egy alkotmánynak két fő funkciója van. Egyfelől meg kell határoznia az államberendezkedést, a különböző politikai intézmények egymáshoz való viszonyát, másfelől átalános alapot kell szolgáltatnia a törvényesség megítéléséhez. Először a másodikról. Ha átvesszük a mértékadónak tekintett nemzetközi…