Isten értékrendje

Címkék: etika Biblia Isten

2016.07.27. 09:02

Isten útjai kifürkészhetetlenek. De azért kellene lennie valamilyen rendszernek, hogy mit miért csinál, mi tetszik neki, és mi nem. A Biblia (ezúttal az Ószövetséget olvasgatom) nem szolgál biztos iránytűként. Már az sem világos, hogy miért volt szüksége az Istennek a világra. Unatkozott? De ha…

Honnan tudták?

Címkék: Biblia Jézus

2016.07.26. 11:25

Lapozgatom a Bibliát (Károli Gáspár első magyar fordítását, nem lehetetlen, hogy tele van hibákkal, félreértelmezésekkel, de ez van meg itthon). Azon töröm a fejem, hogy honnan tudták az evangélisták, mi történt Jézus születése előtt. Máté leírja, hogy amikor József tudomást szerzett a menyasszonya…

Lévai Katalin szenvedélyes, vitára ingerlő cikkben (Mennyit ér a nő? ÉS, 2016. febr. 12.) próbálja meg felrázni a közvéleményt a nőkkel szemben megnyilvánuló megkülönböztetések elutasítására. Több olyan kérdést vet fel, amit érdemes külön is megvizsgálni. Két irányzat érveit veti össze. "A…

Bartus László könyvét olvasom ("Az Unió első fasiszta állama - Válogatott írások 2010-2015", Wesley Kiadó, 2016). Bosszantó. Bosszantó, hogy mindent megjósolt előre: mi minden következik logikusan a Nemzeti Együttműködés rendszeréből. És fájdalmas látni, hogy a demokratikus ellenzék vagy nem olvasta…

 Sok jó barátom van, akik zsidóként azonosítják magukat, így már régen szembesültem az úgynevezett zsidókérdéssel. Hogy lehet valaki antiszemita? És miért kellene filoszemitának lennie annak, aki ezt elítéli? Én sem nem utálom a zsidókat (nem is lenne rá okom), sem nem szeretem őket (kivéve közülük…

Leszögezem mindjárt az elején: mesterséges intelligencia nem létezik. Az intelligencia alapfeltétele ugyanis, hogy okosan érvényesíti a saját érdekeit. Nem a létrehozójának programját hajtja végre. (Ebből nagy baj származott már az Édenkertben is.) Emiatt nem lehetségesek olyan szabályok, mint…

Az időutazás paradoxonjai

Címkék: időutazás

2016.07.06. 17:52

Régóta vitatják, hogy lehetséges-e az időben való utazás, ezt a témát különösen a regényírók és filmrendezők szeretik. Jó lenne, ha úgy utazhatnánk az időben, mint a térben, de ez sok szempontból kérdéses. A legegyszerűbb paradoxon az, hogy ha visszautazhatnánk a múltba, és megakadályozhatnánk a…

Induljunk ki abból, hogy egyetlen Isten van. Mivel Isten mindenható, nem is lehet elgondolni azt a helyzetet, hogy több mindenható Isten is létezik. Ezt az egy Istent viszont a különféle próféták különféleképpen interpretálják. A próféták (Mózes, Jézus és Mohamed) emberek voltak, és mivel senki…

Bevallom, a cím erősen túlzó. Az én elképzelésem nem a játékelméletből eredezteti az etikát, és legfeljebb a nem zéró összegű játékokhoz van köze. Nevezetesen ahhoz, hogy ha az ellenfél érdekeit is figyelembe vesszük, akkor mindketten jól járunk. És ezt nem én találtam ki. Maga az erkölcs is így…

Amatőr kozmológus vagyok. Nem szorgalmas tanulás, hanem gondolkodás, következtetés által. (Ez a klasszikus módszer. A legkevésbé idő- és pénzigényes.) És most, azt hiszem, rájöttem valamire. Amióta felfedezték, hogy a Világegyetem tágul, és feltételezték, hogy ez a tágulás egy "ősrobbanással" függ…

Áldozatok

Címkék: áldozat istenhit

2016.07.06. 17:29

Az áldozat fogalma egyidős a vallásokkal. Már az egyistenhit előtt is áldozatokat mutattak be a különféle isteneknek. Az áldozatnak az a logikája, hogy ha valamiről lemondok, ami nekem fontos, kellemes, és azt felajánlom az isteneknek, akkor cserében az istenek jól fognak bánni velem. Itt mindjárt…

A filozófiai olvasmányaimról már említést tettem. Most az életfilozófiával, életművészettel kapcsolatban teszek néhány megjegyzést. A filozófusok mindig is nagy érdeklődést tanúsítottak az erkölcsös élet és a boldogság problematikája iránt. A sztoikusok a lelki nyugalmat tartották alapvetőnek,…

Olvasok egy ismeretterjesztő könyvet, amely nyúlfarknyi fejezetekben áttekinti a legnevesebb gondolkodók nézeteit (Nigel Warburton: A filozófia története; Kossuth Kiadó, 2014). Ennek a műnek az elolvasása persze nem pótolhatja az elmélyültebb filozófiai tanulmányokat, de rendkívül inspiráló…

Milyen nemű Isten?

Címkék: Isten teremtés genetika

2016.07.06. 11:46

Nem vagyok vallásos, és emiatt a  Biblia tanulmányozása során folyton olyan ellentmondásokba ütközöm, amelyeken csak a hit tudna átsegíteni. Legutóbb Jézus ember-voltán gondolkodtam el. Ahhoz, hogy Jézus egészséges emberként megszülethessen, a fogamzás során szükség volt egy férfi kromoszómára,…

Az "intelligens tervezés" (intelligent design) elmélet szerint azért olyan tökéletes minden élőlény, mert egy intelligens alkotó (azaz Isten) tervezte őket. Bár a magam részéről korántsem vagyok meggyőződve arról, hogy a jelenleg tanulmányozható élőlények olyan tökéletesek lennének (miért nem tud…